Zasady i warunki

1. Zakres

Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem naszego portalu internetowego. Nasz portal internetowy skierowany jest do konsumentów i firm.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celu, który w przeważającej mierze nie jest ani handlowy, ani samozatrudniony. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna lub spółka prawna, która przy dokonywaniu czynności prawnej prowadzi działalność gospodarczą lub samodzielną działalność zawodową.

Dla przedsiębiorców obowiązuje: Jeżeli przedsiębiorca posługuje się sprzecznymi lub uzupełniającymi ogólnymi warunkami handlowymi, ich ważność zostaje niniejszym zakwestionowana; stają się częścią umowy tylko wtedy, gdy wyraziliśmy na to wyraźną zgodę.

2. Kontrahent, zawarcie umowy, możliwości korekty

Umowa kupna zostaje zawarta z INNODIMA Innowacyjny marketing cyfrowy FZE z siedzibą w

Centrum biznesowe, Szardża
Publikowanie City-Free Zone, Szardża,
Zjednoczone Emiraty Arabskie

Umieszczając produkty w sklepie internetowym, składamy wiążącą ofertę zawarcia umowy na te produkty. Możesz początkowo umieścić nasze produkty w koszyku bez zobowiązań i poprawić swoje wpisy w dowolnym momencie przed złożeniem wiążącego zamówienia, korzystając z pomocy korekcyjnych dostarczonych i wyjaśnionych w procesie składania zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą naciśnięcia przycisku zamówienia w celu zaakceptowania oferty towaru znajdującego się w koszyku. Zaraz po złożeniu zamówienia otrzymasz kolejne potwierdzenie e-mailem.

3. Język umowy, przechowywanie tekstu umowy

Język(i) dostępny(e) do zawarcia umowy: angielski

Zapisujemy tekst umowy i przesyłamy dane zamówienia oraz nasze warunki w formie tekstowej. Ze względów bezpieczeństwa tekst umowy nie jest już dostępny w Internecie.

4. Warunki dostawy

W przypadku rezerwacji podróży lub wypoczynku, otrzymasz e-mail z kuponami i dokumentami. W przypadku dostawy towarów opłatę za dostawę określa odpowiedni dostawca. Dokładne informacje na ten temat można znaleźć na stronie sklepu dostawcy oraz w procesie składania zamówienia.

5. Płatność

W naszym portalu internetowym ogólnie dostępne są następujące metody płatności:

Karta kredytowa

Wprowadź dane swojej karty kredytowej w procesie zamówienia. Twoja karta zostanie obciążona natychmiast po złożeniu zamówienia.

PayPal

Aby otrzymać kwotę faktury za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg („PayPal”), musisz być zarejestrowany w PayPal, zidentyfikować się z Twoimi danymi dostępowymi i potwierdzić zlecenie płatności. Transakcja płatnicza jest realizowana przez PayPal natychmiast po złożeniu zamówienia. Dalsze informacje otrzymasz w trakcie składania zamówienia.

6. Prawo do odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, opisane w polityce rezygnacji. Przedsiębiorcy nie przysługuje dobrowolne prawo do odstąpienia od umowy.

7. Gwarancje i Gwarancje

7.1 Prawo do odpowiedzialności za wady

Obowiązuje ustawowe prawo do odpowiedzialności za wady.

7.2 Gwarancje i obsługa klienta

Informacje o ewentualnych dodatkowych gwarancjach, które mogą obowiązywać oraz ich dokładne warunki można znaleźć przy produkcie oraz na specjalnych stronach informacyjnych w sklepie internetowym.

Obsługa klienta: codziennie, od 8:8 do XNUMX:XNUMX, mailowo, telefonicznie lub przez WhatsApp

8. Rozwiązywanie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów, którą można znaleźć tutaj. Konsumenci mają możliwość korzystania z tej platformy do rozstrzygania swoich sporów.

Aby rozstrzygać spory wynikające ze stosunku umownego z konsumentem lub z tego, czy taki stosunek umowny w ogóle istnieje, jesteśmy zobowiązani do udziału w procedurach rozstrzygania sporów przed konsumencką komisją arbitrażową. Federalny Powszechny Organ Arbitrażowy przy Centrum Arbitrażowym, Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, https://www.verbraucher-schlichter.de/ jest odpowiedzialny. Weźmiemy udział w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.

Regulamin zostały stworzone z Trusted Shops pisarz prawniczy we współpracy z Prawnicy FÖHLISCH.