Warunki korzystania

1. Operator platformy

Operatorem niniejszej platformy i wszystkich powiązanych podstron i aplikacji, a także kont w mediach społecznościowych jest INNODIMA Innowacyjny marketing cyfrowy FZE w

Centrum biznesowe, Szardża
Publikowanie City-Free Zone, Szardża,
Zjednoczone Emiraty Arabskie

zwaną dalej „my, nas”. Jest właścicielem wszystkich treści publikowanych na wyżej wymienionej stronie internetowej, w Aplikacji i na Kontach w Mediach Społecznościowych (teksty, filmy, obrazy i inne informacje).

Możesz skontaktować się z nami przez WhatsApp i numer telefonu +971 56 3998300 lub przez adres e-mail hello(at)innodima. Com.

2. Zakres Warunków Korzystania

Korzystanie z naszej platformy i ważne tylko w połączeniu z naszymi Wytycznymi Polityki Prywatności.

Tylko użytkownicy, którzy przeczytali i zrozumieli nasze wytyczne dotyczące polityki prywatności i akceptują niniejsze warunki użytkowania, są uprawnieni do pełnego korzystania z naszej strony internetowej w celu dokonywania rezerwacji i zamówień.

Rezerwacje i zamówienia na oferty dokonywane za pośrednictwem naszej platformy podlegają Ogólnym Warunkom Handlowym INNODIMA a także dostawców tych usług.

Korzystanie z tej platformy jest wyłącznie do użytku prywatnego. Przekazywanie ofert osobom trzecim jest niedozwolone bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

3. Brak prośby o użycie

Wszystkie informacje dostępne do wykorzystania na naszej platformie mają wyłącznie na celu dostarczenie użytkownikowi informacji o zamówieniu usługi. Nie stanowią one wiążącej oferty dla użytkownika naszej platformy.

Jeśli użytkownik chce zawrzeć wiążącą umowę dotyczącą rezerwacji lub zamówienia usługi, umowa ta zostaje zawarta tylko wtedy, gdy użytkownik złoży wniosek o rezerwację na naszej platformie, a następnie zostanie to zaakceptowane przez dostawcę usługi zgodnie z ogólnymi warunkami i warunki.

4. Konto użytkownika

Jako użytkownik tej platformy nie masz obowiązku zakładania konta klienta. Podczas składania zamówienia prosimy w formularzu kontaktowym jedynie o podanie odpowiednich danych do realizacji zamówienia. Nazywa się to kontem gościa. W określonych celach, np. jednak musisz być zarejestrowanym użytkownikiem, aby przesyłać recenzje. Aby to zrobić, musisz założyć konto klienta. Jednak posiadanie takiego konta przynosi również pewne korzyści. Nie musisz ponownie wprowadzać swoich danych, masz przegląd swoich zamówień, podobnie jak listę życzeń, i możesz zapisać swoje ulubione.

Twoje konto klienta zostanie zaakceptowane pod następującymi warunkami:

– Twoje dane są zgodne z prawdą i nie tworzysz fałszywego konta w celu dokonywania nieautoryzowanych działań.

– Używasz swojego nazwiska do rejestracji i nie udajesz innej osoby.

– Jesteś odpowiedzialny za aktualizację swoich danych.

W każdej chwili możesz usunąć swoje konto użytkownika. INNODIMA ma również prawo do usunięcia rejestracji konta, jeśli dane okażą się spamem lub próbą oszustwa. Roszczenia, które już powstały, pozostają.

5. Wyłączenie gwarancji

INNODIMA stara się jak najdokładniej prezentować wszystkie treści prezentowane na naszej platformie. Niemniej jednak nie przejmujemy żadnej wyraźnej ani milczącej gwarancji za rzetelność, poprawność, aktualność i kompletność zamieszczonych tam treści.

To samo dotyczy ich przydatności do jakiegokolwiek innego lub określonego celu, a także informacji dostarczonych przez osoby trzecie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, rozszerzenia lub usunięcia wszystkich treści, funkcji i struktury naszej platformy w dowolnym czasie i według własnego uznania, nawet bez wcześniejszego powiadomienia. Obejmuje to również prawo do nieoznaczania nieaktualnych treści jako takich lub do ich usuwania.

Jesteśmy uprawnieni do uzależnienia dostępu użytkownika do naszej strony internetowej od spełnienia określonych warunków oraz do zablokowania mu dostępu do naszej platformy w całości lub w części.

Ponadto nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za techniczną dostępność naszej platformy lub jej funkcjonalność oraz brak ewentualnych wad. To wyłączenie gwarancji obejmuje również wolność naszej platformy i jej infrastruktury przed złośliwym oprogramowaniem i wirusami.

Jeżeli zawartość naszej strony internetowej została zmieniona przez nieuprawnione osoby trzecie lub wady techniczne, nie ponosimy również żadnej odpowiedzialności za ten fakt, którego nie chcieliśmy i za który nie ponosimy odpowiedzialności.

6. Ograniczenie odpowiedzialności

My, INNODIMA, nasi niezależni partnerzy współpracujący, nasi przedstawiciele prawni, nasi pracownicy i pracownicy zewnętrzni nie ponoszą odpowiedzialności za technicznie niemożliwy dostęp do naszej platformy ani za szkody spowodowane dostępem użytkownika do naszej platformy.

To samo dotyczy ewentualnych pominięć, błędów lub wyników uzyskanych w wyniku korzystania z naszej strony internetowej, niezależnie od ich podstawy prawnej.

7. Treści stron trzecich

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści osób trzecich na naszej platformie. Obejmuje to wszystkie dostępne tam oferty i związane z nimi dodatkowe informacje.

INNODIMA nie ponosi również odpowiedzialności za treści, które są połączone z naszą platformą lub za treści, które są połączone z innymi witrynami.

Jeśli korzystasz z linków prowadzących do stron internetowych osób trzecich, odbywa się to wyłącznie na własne ryzyko. Aby upewnić się, że Twoje dane osobowe nie są wykorzystywane w niewłaściwy sposób, należy wcześniej dokładnie zapoznać się z wytycznymi odpowiednich stron internetowych.

8. Korzystanie z aplikacji

Niniejszym przyznajemy Ci niezbywalne, niepodlegające podlicencjonowaniu, niewyłączne, odwołalne i ogólnoświatowe prawo do korzystania z naszej aplikacji zgodnie z naszymi warunkami użytkowania. Jako użytkownik aplikacji jesteś zobowiązany do ścisłego przestrzegania warunków użytkowania.

Jako użytkownik możesz wykonać tylko tyle kopii i kopii zapasowych aplikacji, ile jest wymagane do zgodnego z prawem użytkowania.

My, INNODIMA, zabroń osobom trzecim korzystania z naszej aplikacji

- Kopiuj

– inżynier wsteczny

- przystosować się

– zmodyfikuj

– demontować

– dekompilacja

- przystosować się

oraz poprawiania ewentualnych błędów w nim zawartych w całości lub w części.

Zabraniamy również marketingu, udzielania sublicencji, tłumaczenia, zmian, adaptacji i modyfikacji naszej aplikacji lub wszelkiej powiązanej dokumentacji.

Zabronione jest również częściowe lub pełne wykorzystanie kodu źródłowego dla innych programów lub powiązanych prób.

9. Prawa autorskie

Nasza platforma i wszystkie treści między Tobą a platformą są i pozostaną trwale chronione prawami własności intelektualnej, prawami autorskimi i prawem konkurencji.

Jako użytkownik nie otrzymujesz żadnych praw do naszej platformy oraz do wymienionych w niej marek, nazw i nazw handlowych. Ponadto jako użytkownik nie wolno integrować naszej platformy z innymi stronami internetowymi, udzielać licencji, kopiować, wysyłać ani prezentować jej w jakikolwiek inny możliwy sposób bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Zabronione jest również częściowe lub pełne wykorzystanie kodu źródłowego lub próby jego wykorzystania.

10. Opinie użytkowników

Nasza platforma umożliwia przesyłanie recenzji usług dostawcy i publikowanie ich na naszej platformie. Recenzje mogą składać tylko zarejestrowani użytkownicy.

Ponosisz pełną odpowiedzialność za treść tych recenzji. W szczególności musisz upewnić się, że powstrzymasz się od mowy nienawiści, fałszywych zarzutów, obelg itp.

Zastrzegamy sobie prawo do usuwania opinii użytkowników, które naruszają powyższe zasady. Treści zawierające treści terrorystyczne lub pornograficzne są wyświetlane natychmiast.

11. Zezwolenie na reklamę

Jako użytkownik naszej platformy reklamowej udzielasz INNODIMA prawo do prezentowania swoich opinii użytkowników na platformie lub innych mediach.

Dostawcy niniejszym udzielają INNODIMA nieograniczone pozwolenie na wykorzystywanie Twoich ofert, obrazów i filmów w celach reklamowych i wyraźnie zapewniasz, że jesteś właścicielem własności intelektualnej i autorem przesłanych tekstów, filmów i zdjęć.

Oznacza to również, że użytkownikom i dostawcom nie przysługuje żadne wynagrodzenie.

Użytkownicy i dostawcy w pełni wynagradzają INNODIMA wobec roszczeń osób trzecich. Nie dotyczy to, jeśli INNODIMA jest winny naruszenia prawa.

12. Modyfikacja warunków użytkowania

INNODIMA jest upoważniony do zmiany niniejszych warunków użytkowania w dowolnym momencie. Zmiany te zaczną obowiązywać natychmiast po ich opublikowaniu na naszej platformie.

Aby zawsze zapoznać się z obowiązującymi warunkami użytkowania, zalecamy, abyś jako użytkownik naszej platformy zapoznawał się z naszymi warunkami użytkowania w regularnych odstępach czasu.

Jakiekolwiek korzystanie z naszej platformy po zmianie warunków użytkowania jest automatycznie uznawane za zgodę na zmiany warunków użytkowania.

13. Miejsce jurysdykcji

Wszelkie spory powstałe między użytkownikiem lub dostawcą a INNODIMA poprzez korzystanie z tej strony internetowej podlegają prawu Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Miejscem jurysdykcji są wyłącznie sądy siedziby naszej firmy. Warunkiem tego jest to, że my, INNODIMA, są w stanie wytoczyć pozew przeciwko danemu użytkownikowi naszej platformy we właściwym sądzie z powodu naruszenia własności intelektualnej i z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.